natisni

Delovna razmerja

Meni za vnos podatkov o Delovnih razmerjih za delavce se nahaja v meniju Kadri.

 

 

Meni delovna razmerja je namenjen vodenju delovne dobe delavca. Pozorni moramo biti, da pravilno prepišemo podatke iz delovne knjižice, saj nam bo le tako pravilno deloval izračun delovne dobe in posredno izračun dopusta.

 

 

·      Datum začetka: Vpišemo datum pričetka dela v tem podjetju

·      Datum prenehanja: Vpišemo datum prenehanja dela

·      Faktor: Zelo pomemben podatek, kadar delavec ni zaposlen za polni delovni čas. Če delavec ni zaposlen za polni delovni čas, mu moramo v polje faktor vpisati procentualni čas dela. Če dela nap. 4 ur na dan se v polje faktor vpiše 50%.

·      Vrsta nastopa: Vpišemo delovno razmerje .Če se postavimo v polje šifra nastopa in pritisnemo tipko Super ask

Se nam odpre šifrant razmerij, kar je prikazano na spodnji sliki:

Šifrant lahko poljubno spreminjamo

·      Vzrok prenehanja: Vpišemo razlog prenehanja. Če se postavimo v polje šifra prenehanja in pritisnemo tipko Super ask  Se nam odpre šifrant razmerij, kar je prikazano na spodnji sliki:

Šifrant lahko poljubno spreminjamo

·      Delovna doba: Iz delovne knjižice vpišemo skupno delovno dobo delavca, ki jo je imel do zaposlitve v sedanjem podjetju (vpisujemo leta, mesece in dneve).

·      Kupljena delovna doba: vpišemo leta, mesece in dneve kupljene delovne dobe.

·      Bonificirana delovna doba: vpišemo leta, mesece in dneve bonificirane delovne dobe.

·      Delovna doba v podjetju: vpišemo leta, mesece in dneve delovne dobe v trenutnem podjetju.

·      Delovna doba drugje: vpišemo leta, mesece in dneve delovne dobe, ko smo bili zaposleni v drugih podjetjih.

·      Delovna doba v vzgoji: vpišemo leta, mesece in dneve delovne dobe zaposlitve v vzgoji.

·      Skupna delovna doba: vpišemo leta, mesece in dneve skupne delovne dobo vseh zaposlitev.

·      Zavarovalna delovna doba: vpišemo leta, mesece in dneve zavarovalne delovne dobe.

 

Izpolnitev tabele delovnih razmerij

 

·      Vrsta delovne dobe: Vpišemo šifro vrste delovne dobe. S pritiskom na ikono Super Ask   se nam odpre šifrant vrst delovne dobe, ki ga lahko poljubno spreminjamo.

·      Šifra dosedanje zaposlitve: Vpišemo šifro zaposlitve. S pritiskom na ikono Super Ask   se nam odpre šifrant šifre zaposlitve, ki ga lahko poljubno spreminjamo.

·      Datum začetka dela: Vpišemo datum začetka dela v prejšnjih podjetjih

·      Datum konca dela: Vpišemo datum prenehanja dela v prejšnjih podjetjih

Nato izpolnimo leta, mesece in dneve zaposlitve

 

V polje Datum preračuna   vnesemo datum na kateri dan hočemo dobiti izračunano delovno dobo. Ta izračun delovne dobe velja le za delavca ki ga imamo označenega. Če pa hočemo izračunati delovno dobo za vse delavce pa moramo zagnati program Izračun delovne dobe, ki se nahaja v meniju Obdelave / Dopusti in delovna doba

 

Izpis delovnega razmerja

Izpis Delovne dobe se nahaja v meniju Izpisi/Delovna doba in se imenuje Delovna doba (A4Q).

 

 

S klikom na izpis Delovna doba se nam odpre Xie generator izpisov.

 

 

Vnos potrebnih pogojev:

 

·      Firma: izberemo številko firme za katero bomo izpisali podatke.

·      Šifra delavca: Izberemo šifro delavca za katerega bomo izpisali podatke. Če imamo v polju Vsi kljukico , pomeni, da se bo delovna doba izpisala za vse delavce.

 

Delovna razmerja

Meni za vnos podatkov o Delovnih razmerjih za delavce se nahaja v meniju Kadri.

 

 

Meni delovna razmerja je namenjen vodenju delovne dobe delavca. Pozorni moramo biti, da pravilno prepišemo podatke iz delovne knjižice, saj nam bo le tako pravilno deloval izračun delovne dobe in posredno izračun dopusta.

 

 

·      Datum začetka: Vpišemo datum pričetka dela v tem podjetju

·      Datum prenehanja: Vpišemo datum prenehanja dela

·      Faktor: Zelo pomemben podatek, kadar delavec ni zaposlen za polni delovni čas. Če delavec ni zaposlen za polni delovni čas, mu moramo v polje faktor vpisati procentualni čas dela. Če dela nap. 4 ur na dan se v polje faktor vpiše 50%.

·      Vrsta nastopa: Vpišemo delovno razmerje .Če se postavimo v polje šifra nastopa in pritisnemo tipko Super ask

Se nam odpre šifrant razmerij, kar je prikazano na spodnji sliki:

Šifrant lahko poljubno spreminjamo

·      Vzrok prenehanja: Vpišemo razlog prenehanja. Če se postavimo v polje šifra prenehanja in pritisnemo tipko Super ask  Se nam odpre šifrant razmerij, kar je prikazano na spodnji sliki:

Šifrant lahko poljubno spreminjamo

·      Delovna doba: Iz delovne knjižice vpišemo skupno delovno dobo delavca, ki jo je imel do zaposlitve v sedanjem podjetju (vpisujemo leta, mesece in dneve).

·      Kupljena delovna doba: vpišemo leta, mesece in dneve kupljene delovne dobe.

·      Bonificirana delovna doba: vpišemo leta, mesece in dneve bonificirane delovne dobe.

·      Delovna doba v podjetju: vpišemo leta, mesece in dneve delovne dobe v trenutnem podjetju.

·      Delovna doba drugje: vpišemo leta, mesece in dneve delovne dobe, ko smo bili zaposleni v drugih podjetjih.

·      Delovna doba v vzgoji: vpišemo leta, mesece in dneve delovne dobe zaposlitve v vzgoji.

·      Skupna delovna doba: vpišemo leta, mesece in dneve skupne delovne dobo vseh zaposlitev.

·      Zavarovalna delovna doba: vpišemo leta, mesece in dneve zavarovalne delovne dobe.

 

Izpolnitev tabele delovnih razmerij

 

·      Vrsta delovne dobe: Vpišemo šifro vrste delovne dobe. S pritiskom na ikono Super Ask   se nam odpre šifrant vrst delovne dobe, ki ga lahko poljubno spreminjamo.

·      Šifra dosedanje zaposlitve: Vpišemo šifro zaposlitve. S pritiskom na ikono Super Ask   se nam odpre šifrant šifre zaposlitve, ki ga lahko poljubno spreminjamo.

·      Datum začetka dela: Vpišemo datum začetka dela v prejšnjih podjetjih

·      Datum konca dela: Vpišemo datum prenehanja dela v prejšnjih podjetjih

Nato izpolnimo leta, mesece in dneve zaposlitve

 

V polje Datum preračuna   vnesemo datum na kateri dan hočemo dobiti izračunano delovno dobo. Ta izračun delovne dobe velja le za delavca ki ga imamo označenega. Če pa hočemo izračunati delovno dobo za vse delavce pa moramo zagnati program Izračun delovne dobe, ki se nahaja v meniju Obdelave / Dopusti in delovna doba

 

Izpis delovnega razmerja

Izpis Delovne dobe se nahaja v meniju Izpisi/Delovna doba in se imenuje Delovna doba (A4Q).

 

 

S klikom na izpis Delovna doba se nam odpre Xie generator izpisov.

 

 

Vnos potrebnih pogojev:

 

·      Firma: izberemo številko firme za katero bomo izpisali podatke.

·      Šifra delavca: Izberemo šifro delavca za katerega bomo izpisali podatke. Če imamo v polju Vsi kljukico , pomeni, da se bo delovna doba izpisala za vse delavce.

 


© Biromatik 2010
powered by  xPortal  Vkop urejanja objav