Blagajna

Modul blagajniškega poslovanja omogoča vrednostno spremljanje dogodkov gotovinskega plačevanja. Povezan je z glavno knjigo in s saldakonti.To omogoča prenos blagajniških vplačil in izplačil v glavno knjigo in samodejno knjiženje plačil z zapiranjem računov v saldakontih.Poleg zakonsko predpisanih izpisov, kot so vplačilni in izplačilni nalogi ter blagajniški dnevnik je možno izpisati tudi realizacijo po blagajni in spremljati stroškovna mesta.

Program nam omogoča:


  • vnos in izpis blagajniških prejemkov in izdatkov
  • izpis blagajniških dnevnikov
  • možnost vodenja več blagajn
  • izpis realizacije po blagajni (po kontu, strm, datumu)
  • možnost šifriranja opravil, ki se večkrat ponavljajo (npr. plačilo dnevnice) in možnost izpisa realizacije po opravilih
  • možnost kontiranja posameznih opravil
  • prenos blagajne v glavno knjigo s saldakonti in zaklepanje prenesenih dnevnikov


Uporabljamo ga lahko za razna izplačila stroškov zaposlenim, polog iztržka v trgovini, plačila računov.

Brezplačno testiranje eTM

Izpolnite obrazec in nam pošljite vaše povpraševanje. Oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.