Osnovna sredstva

Modul osnovna sredstva omogoča evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s pridobivanjem, rabo in odtujevanjem osnovnih sredstev.
Omogoča mesečni oz. letni obračun amortizacije ter avtomatsko knjiženje mesečne amortizacije v glavno knjigo.

Program vsebuje:


 • šifrant lokacij, PC in STRM
 • enostaven pregled s pomočjo raziskovalca
 • možnost letne ali mesečne amortizacije
 • možnost vnosa dveh stopenj amortizacije (primerno za podjetja, ki morajo obračunavati amortizacijo tudi po tuji zakonodaji)
 • vnos osnovnih sredstev je omogočen ob knjiženju prejetega računa v Glavni knjigi s saldakonti
 • možnost prenosa amortizacije v GK na osnovi prednastavitev
 • možni so vnosi prevrednotenja v okviru osnovnega sredstva.
 • Inventura os
 • enostaven izračun amortizacije in prenosa podatkov v naslednje leto


Program omogoča naslednje izpise:

 • Kartica OS
 • Knjiga OS
 • Kartica po mesecih
 • Dodatno vlaganje OS
 • Register po statusu OS, po kontu, po grupi, po STRM, po lokaciji,
 • Amortizacija OS kumulativno, po kontih, po mesecih,
 • Inventura po lokaciji, grupi, STRM

Brezplačno testiranje eTM

Izpolnite obrazec in nam pošljite vaše povpraševanje. Oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.