GK-SK Glavna Knjiga

Glavna knjiga je osrednji programski produkt X-BIR, ki je v celoti integriran oziroma povezan z ostalimi produkti: proizvodnja, likvidacije, blagajniško poslovanje, materialno skladiščno poslovanje, fakturna knjiga, plače, osnovna sredstva, potni nalogi in virmani. Iz teh produktov potekajo avtomatska knjiženja preko modelov knjiženja (kontiranja),ki se nastavijo ob instalaciji.

Program je namenjen vodenju glavne knjige, saldakontov kupcev in dobaviteljev ter stroškovnega in deviznega knjigovodstva. Vhodni podatki se vnašajo ročno ali samodejno prek povezav z drugimi programi. Uporabljajo ga v podjetjih, finančnih institucijah in javnih zavodih.

Program omogoča:


 • Knjiženje saldakontov in glavne knjige preko dnevnikov in temeljnic;
 • Enkraten vnos podatkov;
 • Likvidacije v domači in tuji valuti;
 • Definiramo lahko obvezne postavke knjiženja in nastavimo funkcijo ponavljanja postavk knjiženja;
 • Avtomatsko knjiženje preko modelov v saldakonte;
 • Avtomatsko zapiranje postavk po knjiženju;
 • Zapiranje avansov - zapiranje 1300 z 2200 in 2300 z 1200 z avtomatskimi knjižbami;
 • Avtomatsko kreiranje virmanskih nalogov in obrazca 1450;
 • Ažuriranje virmanskih nalogov za APP z odprtimi postavkami;
 • Avtomatsko kreiranje DDV evidenc - knjige P-RAČ, I-RAČ, in računov iz uvoza;
 • Oblikovanje Priloge DDV-O, kvartalno poročilo;
 • Avtomatsko zapiranje deviznih postavk;
 • Avtomatsko zapiranje razreda 4 in 7;
 • Avtomatska menjava leta;
 • Izpis konto kartice za izbrane kriterije: en ali več kontov, datum dokumenta, datum DDV, konto kartice SK je možno izpisati tudi po klientu in vezi;
 • Kontrolni izpis neizravnanih temeljnic, izpis zapiranja - s katerim plačilom je zaprt posamezni račun;
 • Rekapitulacija po vrstah stroškov - pregled prometa po posameznih kontih;
 • Spremljanje stroškov in prihodkov po posameznih profitnih centrih in stroškovnih mestih;
 • Priprava bilančnih pregledov za poljuben razpon kontov, za poljubno obdobje, analitično po posameznih kontih ali sintetično;
 • Priprava bilančnih pregledov tudi po profit centrih in stroškovnih mestih.Posebnosti za javne zavode:

Enkraten vnos podatkov istočasno rešuje:

 • zajemanje poslovnih dogodkov v glavno knjigo in saldakonte
 • izračun ev. odbitnega deleža
 • obračun neodbitnega deleža
 • tvorjenje likvidnostnih tokov
 • izpis davčnih evidenc

Brezplačno testiranje eTM

Izpolnite obrazec in nam pošljite vaše povpraševanje. Oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.